Potentieel aardwarmte winnen

Project Locatie
Ondiepe geothermie Bommelerwaard en Neerijnen

Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Een eerste project wordt bij augergine-teler Greenbrothers in Zevenbergen gerealiseerd met ondiepe geothermie in combinatie met warmtepompen. Deze ontwikkeling met grote belangstelling gevolgd vanwege de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Hoewel de kostprijs van ondiepe geothermie hoger is dan kasverwarming met WKK/ketel, is er in de Bommelerwaard mogelijk wel een (technisch) positief toekomstperspectief voor ondiepe geothermie. Met name de locatie is daarbij bepalend. Studies zijn tot op heden uitgevoerd op hoofdlijnen. Nader onderzoek is daarom nodig. In dit project wordt de potentie van van deze techniek voor het gebied verder verkend.

In aardlagen is veel warmte aanwezig. Hoe dieper men in de aarde boort hoe warmer, en dat geldt dus ook voor het grondwater. Ieder 100 meter onder de grond stijgt de temperatuur van het water met 3 graden. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater wel tussen de 80 en 100 graden Celsius. Als lokale warmtebron is dit een duurzaam alternatief. Bovendien wordt bij het oppompen van water nauwelijks CO2 of andere emissies uitgestoten. Boren op 2000-2500 meter diepte is echter lang niet voor elke ondergrond geschikt. Daarom biedt ondiepe geothermie op 500-1250 meter diepte meer mogelijkheden.

Om het warme water uit de grond op te pompen, worden twee putten geboord. Het warme water wordt opgepompt en via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het water doorgegeven aan het warmtenet in de kas. Het afgekoelde water wordt terug gepompt de grond in, zodat de grondwaterdruk op peil blijft en het water weer opgewarmd wordt.

Meer weten?
Neem contact op met Gerard Selman.

Terug