Pilot met de CropObserver sensor

Project Locatie
CropObserver Gemeente Gelderland

Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet. Het instrument is namelijk in staat om het fotosynthese-proces online te meten.

Deze techniek is beschikbaar voor een test in de praktijk. Daarom word in dit project een pilot gedaan met de sensor. De CropObserver wordt een jaar lang in de kas gehangen om een goed beeld van de mogelijkheden die deze techniek biedt te krijgen.

Meer weten?
Neem contact op met Gerard Selman.

Terug