Op zoek naar passende biodiversiteit rondom de kas

Project Locatie
Landschappelijke inpassing & Biodiversiteit in de prakt Zuilichem

Bijdragen aan de biodiversiteit en een positieve bijdrage aan de plaagdruk in de kas. Dat is het doel van het project Landschappelijke inpassing & Biodiversiteit in de praktijk. Langs de kas van chrysantenkweker Diamond Flowers wordt geëxperimenteerd met een groenstrook van 500 meter lang en 15 meter breed. 

 

Groenstrook die past bij de teelt

De WUR doet onderzoek naar welke planten in de regio passen, een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en geen negatieve gevolgen hebben voor de teelt. In het beste geval zou de groenstrook de plaagdruk laten afnemen, bijvoorbeeld door insecten die in de groenstrook voorkomen die wantsen en motten tegenhouden.

De groenstrook bestaat uit bomen en onderbeplanting, een strook meerjarige kruiden, een grasrand en plas/dras richting de sloot.

Wetenschappelijk meten, kennis delen

Om de wetenschappelijke data en kennis te vertalen naar de praktijk is een Begeleidingscommissie ingericht. Er is bij Diamond Flowers veel expertise op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming; twee keer per week wordt het bedrijf door een professionele scout nagelopen. De expertise van betrokken scout wordt ingezet om de efficiency van de data-verzameling te ondersteunen.

Dit project richt zich allereerst op kennisontwikkeling en -deling. Op het vlak van biodiversiteit en interactie met teelten in de kas is nog weinig bekend. Daarnaast draagt het experiment bij aan het optimaliseren van de beste beplantingsmix. Deze samenstelling kan vervolgens gedeeld worden met collega’s in de regio. Ook kunnen telers zelf bij de groenstrook van Diamond Flowers kijken.

Tot slot draagt het creëren van een groenstrook ook bij aan het maatschappelijk draagvlak. Het op een praktische manier bijdragen aan de biodiversiteit past bij de glastuinbouw.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug