Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof

Project Locatie
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof Bommelerwaard

Vanaf 1 januari 2018 moeten tuinbouwbedrijven verplicht hun eigen afvalwater zuiveren. Omdat in de Bommelerwaard door Dunea uit het oppervlaktewater drinkwater wordt gewonnen is de zorg voor de waterkwaliteit al meerdere jaren een aandachtspunt. De glastuinbouwsector in de concentratie-gebieden heeft gekozen voor een robuuste collectieve oplossing.

53 aansluitovereenkomsten van de deelnemende glastuinbouwbedrijven zijn inmiddels ondertekend door gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland. Deze aansluitovereenkomsten vormen de basis voor maatwerk (uitstel van de zuiveringsplicht). Daarnaast hebben tien solitaire bedrijven de intentie getekend om het afvalwater per as aan de te bouwen collectieve zuivering aan te bieden.

De technische uitwerking van het systeem vindt plaats onder regie van de Werkgroep Waterkwaliteit, die bestaat uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, Waterschap Rivierenland, Dunea, LTO Glaskracht, en het Glastuinbouwpact.

Uitgangspunten van het systeem zijn:

  • Robuust en betrouwbaar (minder kwetsbaar dan individuele zuivering)
  • Houdt rekening met hoge grondwaterstanden door kwel en inzijging
  • Door koppeling aan RWZI worden ook op nutriënten gezuiverd (doelstelling 2017)
  • Door inpassing van moderne technieken (telemetrie) en innovaties wordt maximale flexibiliteit geboden in geval op een bedrijf een calamiteit plaatsvindt.

Contactpersoon:
Gerard Selman

Terug