Collectieve groene CO2 voorziening

Project Locatie
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard Bommelerwaard

Jaren gebruikten veel ondernemers CO₂ afkomstig van WKK’s om de plantengroei in kassen te bevorderen. De glastuinbouw wil de inzet van fossiele brandstof verlagen, waardoor de inzet van gasgestookte WKK’s verlaagd en duurzame elektriciteit verhoogd wordt. De CO₂-uitstoot neemt af, maar de vraag naar CO₂ voor gewasgroei blijft. De beschikbaarheid van CO₂ is een randvoorwaarde om te verduurzamen.

Groene CO₂
Glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard zijn van plan CO₂ af te nemen van leverancier OCAP. De ondernemers willen hierbij gebruik gaan maken van ‘groene’ CO₂. Investeerder GIDARA Energy is vergevorderd met plannen voor de bouw van een geavanceerde biobrandstoffabriek in de haven van Amsterdam. Deze fabriek zal niet-recyclebaar afval omzetten in methanol, met als nevenproduct CO₂.

OCAP zal de CO₂ gaan afvangen en vervoeren naar de Bommelerwaard, waar het zal worden gepompt in een centraal distributiepunt. OCAP zal een leidingstelsel aanleggen om CO₂ naar de kassen te transporteren. De verwachting is dat glastuinders vanaf 2025 gebruik kunnen maken van het netwerk.

Meer weten?
Neem contact op met Gerard Selman.

 

UPDATE Voorjaar 2023

De verwachting is dat alle vergunningen voor de te bouwen biobrandstoffabriek zullen in de eerste helft van 2023 beschikbaar zijn. Het ontwerp voor het tracé in de Bommelerwaard is grotendeels klaar en ook de financiële bijdrages doorlopen de laatste procedures. Mocht het CO₂-distributienetwerk eerder klaar zijn dan de fabriek in Amsterdam dan zal door OCAP de CO₂ tijdelijk elders betrokken worden.

Terug