Versterking van de gehele tuinbouwketen

Het Glastuinbouwpact is sinds september 2011 actief en richt zich op de versterking van de gehele tuinbouwketen in de Bommelerwaard en Tielerwaard. De glastuinbouwbedrijven vormen hiervoor de basis. Een gezamenlijke aanpak biedt kansen om de positie van de individuele bedrijven en het cluster als geheel te versterken. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Op basis van deze inbreng voert het Glastuinbouwpact zelfstandig of in samenwerking met andere partijen diverse activiteiten en projecten uit.

Het Glastuinbouwpact hecht veel waarde aan een duurzame ontwikkeling van het gebied. Hieraan wordt met en voor ondernemers gewerkt.

Klankbordgroepen

Het Glastuinbouwpact hecht veel waarde aan een duurzame ontwikkeling van het gebied. Hieraan wordt met en voor ondernemers gewerkt. Om dit thema extra draagkracht te geven, zijn er klankbordgroepen met ondernemers gevormd.

In de Klankbordgroep Energie denkt een groep van ondernemers na over de aanpak tot een (toekomstige) duurzame energievoorziening van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De klankbordgroep wordt intensief betrokken bij projecten met betrekking tot dit onderwerp.

De klankbordgroep Water richt zich op schoon afvalwater en de tuinbouwriolering. Op het moment wordt hard gewerkt aan een nieuw leidingnet voor de riolering in de Bommelerwaard.

Het kernteam

Dankzij de inzet van de leden van het kernteam kan de aansturing van het Glastuinbouwpact rekenen op grote betrokkenheid vanuit diverse partijen.

 

Toon van Tuijl
Voorzitter regio Gelderland-West & Ledenraadslid regio Gelderland

 

Ed Goossens

Wethouder gemeente Zaltbommel

 

Gerard Selman
Programmamanager Glastuinbouwpact vanuit LTO Noord

 

Erik Goesten
Directeur Goesten en Opdam/dienstverlenend bedrijfsleven

Jos van den Broek

Bestuurslid Veiling Zaltbommel

 

Erik Pullen
Accountmanager Rabobank Food & Agribusiness

 

Bart van Moorsel

Adviseur Tuinbouw provincie Gelderland

 

Thomas van der Meij
Communicatie vanuit LTO Noord

Belangrijke economische cluster

De tuinbouw in de Bommelerwaard & Neerijnen is al generaties geworteld in de samenleving en vormt een belangrijke economische drager in het gebied. De tuinbouw in deze regio is sterk in de grondgebonden snijbloementeelten. De chrysant is sterk vertegenwoordigd. 1/3 van de in Nederland geteelde chrysanten komen uit de Bommelerwaard!

 

De glastuinbouw is goed voor 18% van de lokale werkgelegenheid en voor 14% van de regionale economie. Op het gebied van chrysantenteelt en paddenstoelenteelt heeft het gebied een vooraanstaande positie in Nederland en in de wereld. Het gebied omvat ca. 325 bedrijven, een teeltoppervlak van 300 ha, heeft een werkgelegenheid van 3000 mensjaren en realiseert een toegevoegde waarde van ca. á‚€120 miljoen.