Welke aanplant past bij tuinders in deze regio?

Nieuws Datum
21/06/2024
Bijdragen aan de biodiversiteit en een positieve bijdrage aan de plaagdruk in de kas. Dat is het doel van het project Landschappelijke inpassing & Biodiversiteit in de praktijk. Zo werd er langs de kas van chrysantenkweker Diamond Flowers wordt geëxperimenteerd met een groenstrook van 500 meter lang en 15 meter breed.

De landschappelijke inpassing van glastuinbouwbedrijven in de intensiveringsgebieden in de Bommelerwaard is een belangrijk en verplicht onderdeel van de herstructurering. Maar het is ook een essentieel onderdeel van de maatschappelijke acceptatie van de glastuinbouw in het gebied. Een mooie inpassing van de kassen in het omringende landschap draagt bij aan een gedragen, trotse sector van en voor alle bewoners. En het is op zichzelf ook niet zo heel moeilijk te realiseren.

Toch gaat het niet altijd goed. Door knelpunten in het (start)beheer slaat de jonge aanplant soms slecht aan. Of als blijkt dat er door verkeerde beplanting schadelijke insecten in de kas komen (wantsen, motten), is de tuinder allesbehalve enthousiast. In dit document geven we handvatten voor een adequate inpassing van bedrijven. Daarbij houden we rekening met de belangen van de tuinders (fytosanitair, beheer), de samenleving (aantrekkelijkheid) en PHTB (passend in de voorwaarden).

Nieuw onderzoek van start

In 2024 gaat er een nieuw project van start met de titel “Natuurlijke plaagbestrijding met biodiversiteit in en om de kas”. Dit project valt onder het programma “Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid” van Stichting Kennis in je Kas. Binnen dit project willen zij in 2024 bij 20 glastuinbouwbedrijven biodiversiteitsvelden rondom kassen aanleggen. Dit zullen speciale mengsels van meerjarige planten zijn waarvan bekend is dat ze nuttig zijn voor veel natuurlijke vijanden van kasplagen. De afgelopen 3 jaar is al veel ervaring opgedaan met de aanleg van biodiversiteit bij bedrijven in het Oostland (omgeving Bleiswijk) en de Bommelerwaard.

Terug