Watercoach aan de slag in de Bommelerwaard & Tielerwaard

Nieuws Datum
21/06/2024
In 2027 moet al het oppervlakte water voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Sinds 2014 is de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden steeds vooruitgegaan, maar de laatste jaren stagneert deze verbetering. Directe lozingen op het oppervlaktewater zijn vaak wel aangepakt, maar bodemlozingen en lekkages naar oppervlaktewater komen helaas nog wel voor. Om de kas (nagenoeg) gesloten te krijgen, moeten we met elkaar ook deze laatste lekstromen aanpakken. Ook een kleine lekstroom kan al leiden tot een normoverschrijding.

Het verschil moet worden gemaakt in en om de kas. Maar is ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ondernemers in een gebied. De watercoach helpt de ondernemer om meer inzicht te krijgen in de waterstromen op het bedrijf en mogelijke emissieroutes. De watercoach denkt daarbij ook mee met mogelijke oplossingen.

 

Vraag een gratis watercoach aan

Binnenkort gaat de watercoach aan de slag in de Bommelerwaard & Tielerwaard. Vanuit het Glastuinbouwpact zijn 20 vouchers beschikbaar om de watercoach kostenloos in te zetten op uw bedrijf.

Op 1 juli (15.30 uur, Linflowers, De Lange Morgen 10, 5313 BB Nieuwaal) wordt een bijeenkomst georganiseerd: waarom is de watercoach er en waarmee kan de watercoach u helpen.

Belangstelling voor de watercoach: stuur een email naar AvandenBerg@glastuinbouwnederland.nl

Tijdens de bijeenkomst op 1 juli zullen ook actualiteiten worden toegelicht op het vlak van omgekeerde osmose en de collectieve waterzuivering.

Terug