Zo werkt het groene CO2-netwerk en de planning bekend

Nieuws Datum
19/12/2023
Tuinders in de Bommelerwaard en Tielerwaard zijn er al sinds 2018 mee bezig, het opzetten van een lokaal netwerk voor groene CO2, zodat planten duurzaam kunnen groeien. Maar hoe wordt deze CO2 gewonnen? En wanneer stroomt de eerste groene CO2 de kassen in?

Hoe maak je groene CO2?

‘De groene CO2 komt vrij bij het maken van de groene brandstof biomethanol,’ vertelt Chris van der Zande die strategisch verantwoordelijk is voor de nieuwe fabriek van Gidara Energy. In 2019 kocht Gidara Energy de technologie om afval te verwerken tot biobrandstof. Waar dit nu nog gebruikelijk is om dat met voedselgewassen te doen, zal deze fabriek brandstof maken uit afval.

 

Waar bestaat dat afval uit?

De fabriek gaat straks methanol winnen uit niet recyclebaar afval en verlijmd, geverfd en gelakt hout (B-hout) wat anders wordt verbrand. De fabriek gaat hier straks 188.000 ton van verwerken per jaar. ‘Dat klinkt veel,’ zegt Chris, ‘maar dat is slechts 0,2% van ons jaarlijkse afval.’

 

En hoe maak je hiervan uiteindelijk biobrandstof en CO2 voor de tuinbouw?

Het afval wordt verwerkt tot pellets. Daarna gaan de pellets een kolom in, waar ze onder een druk van 10 tot 15 bar en op een tempratuur tussen de 850 en 1000 graden aan gedeeltelijke verbranding worden blootgesteld. Als het systeem eenmaal is opgewarmd, houdt het zichzelf in stand door de warmte die vrijkomt. Een techniek die afkomstig is uit de Duitse kolenindustrie en vergassing heet.

De pellets breken af tot CO, CO2, waterstof en methaangas. Dit CO2 wordt vervolgens opgeschoond en naar de tuinbouw in de Bommelerwaard gebracht. Ook de andere restproducten zullen niet verloren gaan. Zo wordt het as vermengd met constructieafval, waar weer cement van wordt gemaakt.

 

Wanneer wordt het leidingnetwerk aangelegd?

Voor dat antwoord kunnen we terecht bij CO2-leverancier OCAP. ‘Wij kunnen pas een netwerk gaan aanleggen als het investeringsbesluit is genomen bij Gidara en bij OCAP,’ geeft directeur Jacob Limbeek aan. ‘De verwachting is dat er binnen twee maanden een akkoord is. Dan hebben wij zekerheid dat de CO2 ook komt.’ Naast het netwerk in de Bommelerwaard, moet er ook nog een extra leiding worden aangelegd in Amsterdam. ‘De verwachting is dat dat soepel verloopt, zodat we het netwerk in 2025 kunnen gebruiken, in eerste instantie met CO2 vanuit andere bronnen.’

 

Wanneer loopt de eerste groene CO2 de kassen in?

‘Ga uit van zomer 2026. De eerste stap is de vergunning die vertraging had opgelopen, waarna een investeringsbesluit wordt genomen. Op zijn vroegst kunnen we in maart van start met de bouw van de CO2-installatie bij Gidara, maar de verwachting is dat dit het tweede kwartaal van 2024 wordt. Reken op 24 maanden bouwen en 6 maanden opstarten, maar dit kan korter worden.’

Grote stappen voor toekomstbestendige tuinbouw
Rochus van Tuijl is voorzitter klankbordgroep Energie en is blij dat de plannen voor groene CO2 voor de tuinbouw steeds concreter worden. ‘Met dit project kunnen we nog meer bijdragen aan de duurzame toekomst van de Nederlandse voedselvoorziening. Een externe CO2-voorziening is een cruciale voorwaarde voor verduurzaming.’

OCAP is op dit moment een inventarisatie aan het maken waar kwekers de CO2-leiding willen laten binnenkomen. Als kwekers dit nog niet hebben aangegeven wordt het op prijs gesteld dit op korte termijn te doen. ‘Alles wat we nu ter voorbereiding doen, zorgt dat we straks snel kunnen aanleggen.’

Terug