Aanmelden: Jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact op 6 september

Agenda Datum
13/08/2023
Gewasbeschermingsbeleid uit Brussel, energiebeleid uit Den Haag en een nieuw provinciaal bestuur in Gelderland hebben invloed op de glastuinbouw in onze regio. Daarom aanleiding om vanuit verschillende invalshoeken deze ontwikkelingen te beschouwen.

De jaarlijkse bijeenkomst van het glastuinbouwpact vind dit jaar plaats bij Linflowers Chrysanten in Nieuwaal. U bent van allen hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Sprekers:

  • Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland, en Harold Zoet, provincie Gelderland, vertellen u meer over hoe er wordt ingespeeld op beleid van Brussel tot Arnhem. Adri gaat daarbij in op het energiebeleid en gewasbescherming. En wat is de inzet van Glastuinbouw Nederland voor de nieuwe verkiezingen?
  • Harold Zoet is gedeputeerde verantwoordelijk voor landbouw, biodiversiteit en natuur en stikstof en kan u meer vertellen over het nieuwe coalitieakkoord en de visie op de glastuinbouw in Gelderland.
  • Raymond Vostermans, congestiebeheer TenneT, gaat in op de afgekondigde congestie van ons gebied, de aanpak door TenneT en de kansen die de flexibiliteit van de glastuinbouw aan mogelijkheden biedt.

Aanvang 15:30 uur. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel en een hapje. We willen u vragen zich hieronder aan te melden:

 

Terug

Jaarbijeenkomst 2023

"*" geeft vereiste velden aan

Ik ben aanwezig bij de borrel*
Ik ben aanwezig bij de borrel