Voorlopige planning collectief CO2 netwerk

Nieuws Datum
Update 16/05/2023
Glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard zijn van plan CO₂ af te nemen van leverancier OCAP. De ondernemers willen hierbij gebruik gaan maken van ‘groene’ CO₂. Investeerder GIDARA Energy is vergevorderd met plannen voor de bouw van een geavanceerde biobrandstoffabriek in de haven van Amsterdam. Deze fabriek zal niet-recyclebaar afval omzetten in methanol, met als nevenproduct CO₂.

Bouw Gidara

OCAP werkt hard aan het beschikbaar krijgen van duurzame en betaalbare CO2 voor de kwekers in de Bommelerwaard. De levering van CO2 is noodzakelijk voor de transitie naar een duurzame glastuinbouw. De ontwikkeling van de fabriek door Gidara in Amsterdam (Advanced Methanol Amsterdam), waar OCAP de CO2 wil gaan afvangen, heeft vertraging opgelopen in het vergunningproces, maar onlangs heeft Gidara dan toch de definitieve vergunning ontvangen. Gidara kan nu de ontwikkeling verder afmaken en richt zich op een investeringsbesluit tegen het einde van dit jaar. De fabriek kan dan gebouwd worden in 2024 en 2025 en in 2026 in gebruik genomen worden.

Aanleg netwerk Bommelerwaard

Ondertussen werkt OCAP door aan de voorbereidingen voor de aanleg van het distributienetwerk in de Bommelerwaard. In april heeft OCAP van de Provincie Gelderland definitief subsidie toegekend gekregen, zodat het netwerk ook doorgetrokken kan worden naar Bruchem. Het ontwerp van het tracé is gereed en is inmiddels afgestemd met de gemeente, een vertegenwoordiging van de kwekers en andere betrokkenen. Op basis hiervan wordt begonnen met het verkrijgen van de noodzakelijke aanlegvergunningen en toestemmingen van grondeigenaren voor de aanleg van het netwerk. Met een positief investeringsbesluit tegen het einde van de het jaar, wordt het netwerk in 2024 aangelegd en in 2025 afgerond. De fabriek is dan nog niet klaar, maar wellicht dat OCAP dan op beperkte schaal al wel enige CO2 uit andere bronnen kan leveren.

Lees hier meer over het project Collectieve groene CO2 voorziening

 

Terug