Voorzitter Peter van Osch neemt afscheid van Glastuinbouwpact: ‘Succes van pact staat of valt met ondernemers’

Nieuws Datum
22/12/2022
Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard is van groot belang voor een goede toekomst van de tuinbouwsector in de regio, vindt scheidend voorzitter Peter van Osch.

Veertig jaar lang werkte hij in de tuinbouw. Nu is het tijd voor andere dingen, vindt Peter van Osch (61). Daarom stopt hij per 1 januari als voorzitter van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. Sinds de start in 2011 is Van Osch nauw betrokken bij het Glastuinbouwpact. We grijpen Peters vertrek aan om met hem te praten over de grote waarde die hij toekent aan het Glastuinbouwpact.

Hoe raakte u betrokken bij het Glastuinbouwpact?

‘Het grootste deel van mijn werkzame leven, om precies te zijn tot  2020, werkte ik bij Veiling Zaltbommel; de laatste 17 jaar als directeur. Vanuit die rol zag ik goede kansen voor het Glastuinbouwpact toen dat in 2011 ontstond. Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard is een van de vijf pacten die zijn voortgevloeid uit Greenport Gelderland, een initiatief van provincie Gelderland om de agribusiness in het Rivierenland te versterken. Het Glastuinbouwpact voor ons gebied kwam in vergelijking met de andere pacten relatief laat op gang. Maar vanaf de start in 2011 hebben we flink gas gegeven en zijn uitgegroeid tot een van de meest actieve pacten.’

Vanaf 2018 bent  u voorzitter van het Glastuinbouwpact. Sinds 2021 doet u dat als onafhankelijk voorzitter. Wat maakt het Glastuinbouwpact voor u zo waardevol dat u zich er jarenlang als kartrekker aan hebt verbonden?

‘Het Glastuinbouwpact is een netwerkorganisatie waarin veel partijen vertegenwoordigd zijn. Naast ondernemers uit de tuinbouw zijn dat gemeenten, afzetorganisaties, dienstverlenende bedrijven en de Rabobank. Vanuit de Greenport beschikt het pact over financiële middelen en een programmamanager in de persoon van Gerard Selman. Dit maakt het Glastuinbouwpact tot een organisatie die daadwerkelijk zaken voor elkaar kan krijgen voor de tuinbouwsector in deze regio, en die innovatieve activiteiten ondersteunt en versnelt.’

Hebt u daar voorbeelden van?

‘De betekenis van het Glastuinbouwpact spitst zich toe op het werken aan goede randvoorwaarden voor de tuinbouw. Ik ben er trots op dat het gelukt is om in dit gebied een aantal zaken te realiseren die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de tuinbouwsector. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van een rioleringsstelsel voor glastuinbouwbedrijven met een eigen zuiveringsinstallatie. Deze collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater zorgt voor schoon water en is daarmee heel belangrijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Binnenkort start in de Bommelerwaard de aanleg van een leidingenstelsel om glastuinbouwbedrijven te voorzien van CO2. Ook dat is een belangrijke ontwikkeling. Een goede CO2-voorziening is van cruciaal belang voor de energietransitie op glastuinbouwbedrijven; het is een randvoorwaarde om van het gas af te komen.

De collectieve riolering en de CO2-distributie zijn een paar in het oog springende zaken. Maar het Glastuinbouwpact heeft op veel meer fronten resultaten geboekt. Onder meer als het gaat om personeelsvoorziening, huisvesting van medewerkers, en de relatie tussen glastuinbouwsector en maatschappij. Een werkgroep met enthousiaste jonge ondernemers ontplooit op dit gebied mooie initiatieven.

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van het Glastuinbouwpact?

‘Om de Bommelerwaard & Tielerwaard als regio interessant te laten blijven voor glastuinbouwbedrijven, is een organisatie als het Glastuinbouwpact hard nodig. Dat is de afgelopen tien jaar meer dan duidelijk geworden. Ik vind het dan ook belangrijk dat het Glastuinbouwpact blijft bestaan, en dat Greenport Gelderland dit blijft faciliteren. Overigens heb ik geen signalen om daar aan te twijfelen.
Een netwerkorganisatie als het Glastuinbouwpact kan veel doen om de glastuinbouwsector vooruit te helpen. Ook de komende jaren is dit hard nodig.

Wat is de belangrijkste succesfactor van het Glastuinbouwpact?

‘Dat zijn de ondernemers. Zij zijn de grootste drijfveren, en bepalend voor wat er gebeurt. Als Glastuinbouwpact kun je enorm veel doen. Je kunt onderwerpen adresseren, aanjager zijn, of een smeeroliefunctie vervullen. Maar uiteindelijk zijn het altijd de ondernemers die het moeten doen. De credits voor alles wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd moeten dan ook naar hen toe. Daarom zat ik eigenlijk niet zo te wachten op een afscheidsinterview in de nieuwsbrief van het Glastuinbouwpact.’

Wat wilt u meegeven aan uw opvolger?

‘Ondernemers hebben een sleutelrol binnen het Glastuinbouwpact. Nu en in de toekomst. Daarom ben ik blij dat mijn opvolger Henk van Wijk uit de sector komt, en een geschiedenis als ondernemer heeft.’

Terug