Is de glastuinbouw vrij van lozingen?

Nieuws Datum
22/12/2022
De tuinders in de Bommelerwaard hebben zich verenigd door hun afvalwater collectief af te voeren en te zuiveren op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Dit jaar start het waterschap een project om te controleren of het binnen de Bommelerwaard inderdaad is gelukt om vanuit de glastuinbouw geen lozingen meer te hebben op oppervlaktewater. Doel van het project is dat de waterkwaliteit in de Bommelerwaard verbetert, door het opsporen en beëindigen van lekkages, lozingen en lekstromen vanuit de glastuinbouw.

“De Glastuinbouwsector werkt graag samen met het waterschap in dit project, omdat hiermee het positieve effect van de tuinbouwriolering op de waterkwaliteit inzichtelijk wordt. En dat was een van de belangrijkste redenen om de riolering aan te leggen”, aldus Arthur van den Berg, Themaspecialist Water Glastuinbouw Nederland.

Lees meer over het project op de website van Waterschap Rivierenland.

Terug