‘Burgers kunnen trots zijn op onze sector’

Nieuws Datum
22/12/2022
Draagvlak in de maatschappij is onmisbaar om als glastuinbouwsector bestaansrecht te houden. ‘Oftewel: we willen dat burgers trots zijn op onze sector’, zegt frambozen- en aardbeien kweker Geert-Jan van Tuijl, lid van de werkgroep ‘Verbinding met de samenleving’. De werkgroep ontplooit diverse activiteiten om samenleving en glastuinbouw dichter bij elkaar te brengen.

‘Het is nodig dat burgers weten wat zich afspeelt achter de glazen wanden van onze bedrijven. Dat draagt bij aan onderling begrip en voorkomt vooroordelen’, stelt chrysantenkweker, en ook werkgroeplid, Leendert van Tuijl. ‘Daarom zoeken we op verschillende manieren toenadering tot de samenleving en politiek.’

Werkgroep ‘Verbinding met de samenleving’ maakt deel uit van Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard en bestaat vooral uit jonge ondernemers. ‘Dat moet je niet verkeerd uitleggen. Het werken aan draagvlak bij maatschappij en politiek is geen hobby van een groepje jongeren. Het is van cruciaal belang voor de toekomst van de glastuinbouw in onze regio. Anders gezegd: het draait om de license to produce voor glastuinbouwondernemers’, stelt Peter van Osch, voorzitter van het Glastuinbouwpact. ‘Er wordt van alles geroepen en gezegd over onze sector, en soms ook besloten, waarbij er onvoldoende kennis van zaken is. Dat willen we verbeteren.’

Begonnen met een enquête
Een van de eerste activiteiten van de werkgroep, ongeveer een jaar geleden, was het uitvoeren van een enquête onder de bevolking. Globaal kwam daaruit naar voren dat derde van de inwoners van de Bommelerwaard positief is over de glastuinbouw, een derde is neutraal, en een derde is negatief-kritisch. Geert-Jan: ‘Onze inzet is om die verhouding te laten opschuiven naar een groter aandeel ‘positief en neutraal’. Dat bereik je niet met het ophangen van mooie verhalen waar doorheen geprikt kan worden, maar wel door het realistisch informeren van burgers.’

De jonge kwekers beseffen dat communicatie alleen niet voldoende is om een goed imago op te bouwen. ‘Uiteraard gaat het uiteindelijk om wat je doet’, zegt werkgroeplid Leendert van Tuijl. ‘Negatieve incidenten kunnen veel negatieve invloed hebben. Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Gelukkig hebben we inmiddels wel de indruk dat ook politici en beleidsmakers vinden dat je een sector niet als geheel mag afrekenen op de handelwijze van een enkele ondernemer die een keer een scheve schaats rijdt.’

Krant en social media
In het oog springende communicatie-initiatieven van de werkgroep zijn het frequent publiceren van artikelen in de Bommelerwaardgids, en daarnaast het posten van bijdragen op social media als Facebook en Instagram. Bij de artikelen in de krant gaat het iedere keer om een ander thema waarbij steevast een ondernemer aan het woord komt. In het artikel dat in november in de Bommelerwaardgids verscheen, stond ‘water’, centraal. Het artikel beschrijft hoe glastuinbouwondernemers hun afvalwater via een speciale tuinbouwriolering naar een aparte zuiveringsinstallatie brengen. Ondernemer Mans uit Brakel vertelt hoe hij water hergebruikt.
Social media hebben een ander karakter. Daar draait het vooral om korte berichtjes over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld weetjes over het duurzaam omgaan met energie binnen glastuinbouwbedrijven. Onder meer het installeren van energiezuinige Ledlampen. ‘Door de combinatie van een traditioneel medium als een krant en de moderne social media hopen we een breed publiek te bereiken.’

De reacties op de communicatie-uitingen in de krant en op Facebook en Instagram zijn positief, maar de werkgroepleden vinden dat het nog beter kan. ‘Wat we graag zouden zien is dat glastuinbouwondernemers ons initiatief omarmen en mee gaan doen met uitingen op social media’, zegt werkgroeplid Koen Kreling. ‘Dat kan door het naar buiten brengen van eigen activiteiten, en het delen van bijdragen van collega’s. Dagelijks merken we dat er onder de bevolking zeker belangstelling is om nieuwtjes uit onze sector tot ons te nemen. Zo ging het op social media deze week bijvoorbeeld over de nieuwe kweekcel met kas die Deliflor bouwt in Nieuwaal. Dat gebouw ziet er anders uit dan een traditionele kas en mensen vragen zich af, wat daar gaat gebeuren. Daar een goed antwoord op geven draagt positief bij aan de beeldvorming.’

Het is nooit klaar
Glastuinbouwpactvoorzitter Van Osch benadrukt dat het vertellen van het verhaal van de glastuinbouw nooit klaar is. ‘Het hoort bij ondernemerschap om voortdurend oog te hebben voor je draagvlak in de samenleving, en om daar aan te werken.’

Doe mee en meld je
Ondernemers die willen aanhaken bij de social media-uitingen of een goed onderwerp hebben voor een artikel in de krant, of willen meedenken over andere activiteiten, kunnen zich melden bij de leden van de werkgroep. De jonge kwekers die betrokken zijn bij het Programma Verbinding met de Samenleving zijn: Leendert van Tuijl, Koen Kreling, Rick van de Werken, Jelle Pippel, Geert-Jan van Tuijl en Wilco Verhoeven Je kunt ook rechtstreeks contact leggen met Quinten van Ooijen. Zij ondersteunt bij de comunicatie-uitingen. Bel 06-13806908 of mail quinten@buitengewooncontent.nl.

Terug