Glastuinbouw Bommelerwaard maakt stappen richting natuurinclusief telen

Nieuws Datum
19/10/2022
Provincie Gelderland vindt het belangrijk om ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun bedrijf naar een natuurinclusieve en/of kringloop-bedrijfsvoering. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt om kennisbijeenkomsten te organiseren en ondernemers met behulp van vouchers/advies-uren te begeleiden bij toepassing van deze kennis op hun bedrijf. Greenport Gelderland coördineert de uitvoering van dit programma.

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard heeft ervoor gekozen om een tweetal kennistrajecten te organiseren, namelijk: Weerbare teelt en energiebesparing op bedrijfsniveau.
Beide trajecten bestaan uit een drietal bijeenkomsten waar de laatste stand van kennis wordt gepresenteerd en besproken. Zo wordt bij het traject Weerbare Teelt ingegaan hoe met een minimale inzet van correctiemiddelen een sterk gewas geteeld kan worden. De rol van onder andere mineralen, het bodemleven en biostimulanten worden in samenhang belicht, gekoppeld aan praktijkervaringen. Eerste praktijkervaringen leren dat bijvoorbeeld het jaarlijks stomen van de grond in de chrysantenteelt niet meer nodig is; een besparing op de energierekening.
Voor de cursus Energiebesparing op bedrijfsniveau komen onderwerpen als ontvochtiging, belichting maar ook warmtewinning uit de kas en opslag hiervan aan de orde.

Voor beide trajecten zijn meer dan 20 ondernemers aangehaakt. De bijeenkomsten worden georganiseerd op bedrijven die inmiddels eerste ervaringen opgedaan hebben. Dit leidt tot verrijkende discussies en inspiratie. Inmiddels is hieruit het initiatief ontstaan om een tweede groep ondernemers voor Weerbare teelt te vormen voor specifiek aardbeienkwekers in Gelderland. De verwachting is dat deze binnenkort van start gaat.
Doel is dat de opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk; hiervoor kunnen de ondernemers gebruik maken van een kennisvoucher: er kan een adviseur ingehuurd worden waarvan tot maximaal €1.500 door de provincie wordt vergoed. Door juist de combinatie van het groeps- en individuele proces wordt de kennisontwikkeling- en implementatie ondersteunt.

Terug