Belangrijke stap gezet voor CO2-voorziening Bommelerwaard

Nieuws Datum
08/06/2022
Een structurele aanvoer van CO2 naar glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard (lees ook Tuil en Est) komt in zicht. Recent heeft OCAP, het bedrijf dat dit gaat verzorgen, een SDE++ beschikking ontvangen voor de investering in het afvangen van CO2 bij een nog te bouwen fabriek nabij Amsterdam. Het definitieve groene licht wacht op het investeringsbesluit voor de bio-brandstoffabriek in Amsterdam; dit is afhankelijk van de noodzakelijke vergunningen die naar verwachting binnenkort verleend worden.

Al een aantal jaren is het Glastuinbouwpact Bommelerwaard in gesprek met OCAP over het realiseren van een aanvoerlijn van CO2 naar de Bommelerwaard. Onder meer door het uitblijven van medewerking van de Rijksoverheid liep dit vertraging op.

Inmiddels is er een nieuw plan, en lijkt het er op dat glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard binnen enkele jaren CO2 kunnen gaan afnemen van OCAP. ‘Dat is voor de bedrijven in onze regio een belangrijke ontwikkeling’, zegt Rochus van Tuijl, voorzitter Klankbordgroep Energie Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. ‘De beschikbaarheid van CO2 is cruciaal om een transitie naar een klimaat neutrale glastuinbouw te realiseren.’

Op dit moment vullen de meeste glastuinbouwbedrijven hun behoefte aan CO2 nog in met behulp van een WKK-installatie. Maar als tuinbouwbedrijven verduurzamen en van het gas af gaan, valt die mogelijkheid weg.

Investeerder GIDARA Energy is vergevorderd met plannen voor de bouw van een geavanceerde biobrandstoffabriek in de haven van Amsterdam. De nieuwe fabriek zal niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol. Een nevenproduct van de fabriek is ‘groene’ CO2. ‘In nauwe samenwerking met de nieuwe fabriek AMA ofwel Advanced Methanol Amsterdam, gaat OCAP deze groene CO2 afvangen, reinigen en vloeibaar maken’, vertelt Jacob Limbeek. Hij is directeur van OCAP.
Enkele weken geleden werd bekend dat de overheid GIDARA Energy en OCAP SDE++ subsidie verleent.

Deze subsidie maakt het mogelijk om dit project te realiseren.

Limbeek van OCAP is verheugd over de recente ontwikkelingen. ‘Om de glastuinbouw in Nederland van voldoende CO2 te kunnen voorzien is beschikbaarheid van CO2-bronnen essentieel. Door de komst van deze fabriek kan er weer een belangrijke stap gezet worden in het voorzien in de grote behoefte van de glastuinbouw aan CO2.’

De laatste fase voor de start van de bouw nadert afronding, waarbij de laatste vergunning binnenkort verleend zal worden. De verwachting is dat dit jaar nog met de bouw gestart wordt. Deze fase zal twee jaar in beslag nemen; de fabriek zal dan mogelijk nog in 2024 operationeel zijn. OCAP is van plan om vloeibare CO2 met tankwagens naar onder meer de Bommelerwaard te vervoeren, later eventueel per schip.

In de Bommelerwaard komt een centraal distributiepunt, waar de vrachtwagens de vloeibare CO2 in een grote opslagtank pompen. Waar dit distributiepunt precies komt, is nog niet bekend. OCAP gaat een ondergronds leidingstelsel aanleggen om CO2 vanaf dat distributiepunt naar de kassen te transporteren. Het wordt het eerste netwerk voor ‘ groene’ CO2 in Nederland.
Directeur Limbeek hoopt dat de provincie Gelderland financieel bijdraagt om het leidingstelsel door te kunnen trekken naar de verder weg gelegen glasclusters nabij Zaltbommel en Bruchem. ‘De behoefte bij tuinders daar is ook groot, maar aansluiting van deze gebieden is zonder een vorm van subsidie niet haalbaar.’

OCAP is bezig met een rondgang langs alle glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard en Tielerwaard om te informeren naar de interesse voor aansluiting op het CO2-netwerk. Het lijkt er op dat zo’n 80-90 procent van de ondernemers wil aanhaken. Van Tuijl: ‘Dat sluit aan op de interessepeiling die we een paar jaar eerder al uitvoerden. Tuinders zien in dat CO2 een harde voorwaarde is om te kunnen verduurzamen. En zo langzamerhand komen er concrete mogelijkheden in beeld om daadwerkelijk zonder aardgas te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van warmte-overschotten uit de kas.’

Volgens de planning van OCAP zal het CO2-distributienetwerk in de Bommelerwaard eerder klaar zijn dan de AMA-fabriek in Amsterdam. Limbeek: ‘Zodra het distributienetwerk er ligt, gaan we de ondernemers voorzien van CO2. Als we die nog niet kunnen afnemen van AMA betrekken we die tijdelijk elders.’

OCAP heeft de ambitie om de komende jaren fors meer CO2 aan de glastuinbouw te gaan leveren. ‘Momenteel verzorgt OCAP de levering van zo’n 0,6 Mton Co2 per jaar. We verwachten dat de totale CO2-behoefte van de sector groeit naar zo’n 2,5 Mton. Onze missie is om dit de komende jaren voor een belangrijk deel in te gaan vullen.’

Terug