Nieuws - 19/12/2023

Zo werkt het groene CO2-netwerk en de planning bekend

Tuinders in de Bommelerwaard en Tielerwaard zijn er al sinds 2018 mee bezig, het opzetten van een lokaal netwerk voor groene CO2, zodat…

Lees verder
Nieuws - 13/11/2023

Deze toekomst ziet Provincie Gelderland voor de tuinbouw

‘Een van de belangrijkste uitdagingen voor ons als provincie is hoe wij onze economie sterk houden in Gelderland.’ Er klinkt rumoer in de…

Lees verder
Nieuws - 21/06/2023

Elke maand in de krant: glastuinders laten zien wat ze doen.

Jonge ondernemers in de Bommelerwaard en Tielerwaard hebben het initiatief genomen om het contact met hun omgeving te vergroting. In de lokale Bommelerwaardgids…

Lees verder
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Op zoek naar passende biodiversiteit rondom de kas

Langs de chrysantenkas wordt geëxperimenteerd met een groenstrook van 500 meter lang en 15 meter breed, die moet bijdragen aan biodiversiteit en positieve bijdrage aan plaagdruk. 

Meer over dit project
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Collectieve groene CO2 voorziening

Veel ondernemers in de glastuinbouw gebruiken CO₂ om plantgroei te stimuleren. Met het project CO₂-voorziening Bommelerwaard & Tielerwaard wordt een collectieve CO₂-voorziening gerealiseerd voor de glastuinders in het gebied, met als doel 100% groene CO₂ voor in de kassen.

Meer over dit project

Thema's van het Glastuinbouwpact

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen werkt aan ondernemersgerichte thema’s. Deze thema’s vormen de kaders voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten.
Onze zes thema’s: Markt en Keten, Onderwijs en Ondernemen, Innovatie Water, Innovatie Energie, Leefomgeving en Arbeid en Werkgeverschap

Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.