Nieuws - 15/03/2023

Subsidie bedrijfsplan natuurinclusieve kringloop tuinbouw

Elke ondernemer kan gebruik maken van een voucher van €3.000 om advies te kopen rondom natuurinclusieve kringlooptuinbouw. U kunt gebruik maken van elke…

Lees verder
Nieuws - 22/12/2022

Koning in gesprek over stikstofplannen kabinet

Voor de meeste aanwezigen is het een verrassingsbezoek. Ze gaan in Terschuur praten met collega-boeren en tuinders over de stikstofplannen van het kabinet…

Lees verder
Nieuws - 22/12/2022

Middelbare scholieren maken kennis met de glastuinbouw

De glastuinbouw in onze regio is dit jaar voor het eerst aanwezig geweest op Praktische Profiel Orientatie (PPO) Doe-dagen in Geldermalsen. Ongeveer 1900…

Lees verder
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Op zoek naar passende biodiversiteit rondom de kas

Langs de chrysantenkas wordt geëxperimenteerd met een groenstrook van 500 meter lang en 15 meter breed, die moet bijdragen aan biodiversiteit en positieve bijdrage aan plaagdruk. 

Meer over dit project
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Potentieel aardwarmte winnen

Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Meer over dit project

Thema's van het Glastuinbouwpact

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen werkt aan ondernemersgerichte thema’s. Deze thema’s vormen de kaders voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten.
Onze zes thema’s: Markt en Keten, Onderwijs en Ondernemen, Innovatie Water, Innovatie Energie, Leefomgeving en Arbeid en Werkgeverschap

Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.