Nieuws - 16/12/2021

Gerard van den Anker nieuwe directeur van Veiling Zaltbommel

Per begin 2022 staat een nieuwe directeur aan het roer van Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel en Omstreken B.A. Dan volgt Gerard van den Anker…

Lees verder
Nieuws - 16/12/2021

Glastuinbouw Nederland verwacht daadkracht Kabinet nu gaslevering mogelijk in het geding komt

Verschillende experts gaven deze week in diverse media aan dat de leveringszekerheid van gas deze winter niet kan worden gegarandeerd. Dit komt mede…

Lees verder
Nieuws - 15/12/2021

Sectorvisie helpt glastuinbouw Bommelerwaard bij werken aan goede toekomst

De dit jaar opgestelde Visie Glastuinbouw Bommelerwaard helpt de sector in het gebied om beleidsmakers gericht te informeren. Onder meer ten behoeve van…

Lees verder
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening

De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei. De doelstelling is om met de ondernemers uit de klankbordgroep energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard te komen tot een businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening.

Meer over dit project
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Potentieel aardwarmte winnen

Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Meer over dit project

Thema's van het Glastuinbouwpact

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen werkt aan ondernemersgerichte thema’s. Deze thema’s vormen de kaders voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten.
Onze zes thema’s: Markt en Keten, Onderwijs en Ondernemen, Innovatie Water, Innovatie Energie, Leefomgeving en Arbeid en Werkgeverschap

Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.