Agenda - 08/06/2022

Jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact op 7 juli

Donderdagmiddag 7 juli is het zover: eindelijk weer een Jaarbijeenkomst van het Glastuinbouwpact na twee jaar afwezigheid! Het thema is "Ontwikkelingen op de…

Lees verder
Nieuws - 08/06/2022

Liander en glastuinbouw maken werk van verhoging netcapaciteit

Het was de glastuinbouw die drie jaar geleden als eerste aan de bel trok: de netcapa-citeit in de glastuinbouwgebieden Bommelerwaard en Tielerwaard was…

Lees verder
Nieuws - 08/06/2022

Gemeente en sector trekken samen op bij verduurzamen glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard zijn volop bezig met energieverduurzaming. Gemeente Zaltbommel helpt mee om knelpunten weg te nemen. Niet alleen om de sector…

Lees verder
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening

De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei. De doelstelling is om met de ondernemers uit de klankbordgroep energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard te komen tot een businesscase voor collectieve externe CO2 voorziening.

Meer over dit project
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard

Potentieel aardwarmte winnen

Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen. In dit project wordt het potentieel om aardwarmte te winnen in Bommelerwaard en Neerijnen inzichtelijk gemaakt.

Meer over dit project

Thema's van het Glastuinbouwpact

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen werkt aan ondernemersgerichte thema’s. Deze thema’s vormen de kaders voor het ontwikkelen van activiteiten en projecten.
Onze zes thema’s: Markt en Keten, Onderwijs en Ondernemen, Innovatie Water, Innovatie Energie, Leefomgeving en Arbeid en Werkgeverschap

Er is gekozen voor de indeling in thema’s omdat op die manier optimaal kan worden aangesloten bij verschillende doelgroepen, kennispartners en financiers. Onder een thema kunnen diverse soorten activiteiten worden ondergebracht zoals projecten, haalbaarheidsonderzoeken, demonstraties, werkgroepen etc.